Einar Ehn, ägare och far till Lars-Olov som senare tog över verksamheten.
Skroten på Björksgatan, sett från gatan.
Kungsgatan
Kungsgatan
Kungsgatan
 
När skroten fanns på Björksgatan
Inne på gården på Björksgatan
Kungsgatan
Kungsgatan