PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

vill vi klargöra att den/de bilbärgare som kör skrotbilar från Stockholm/Södertälje med omnejd till Eskilstuna
INTE lämnar bilarna till vår demontering.
Flera bilägare har kontaktat oss och undrat över förfarandet.
Vi vet inte vad som sker med bilarna eller om de skrotas enligt bilskrotningsförordningen.
Vi vet inte heller om skatten återbetalas till bilägaren eller om bilarna blir avregistrerade.

SKROTNINGSPREMIE

Det finns inte längre någon skrotningspremie.

Istället infördes 070601 producentansvar för tillverkare och importörer.
Det innebär att det är gratis att lämna bilen för skrotning hos producenten eller dennes representant så länge bilen är komplett.
Dvs motor, växellåda mm måste finnas kvar.
Om någon smådel saknas har det ingen betydelse.

Importör och tillverkare räknas som producent.

FRAGMENTERING

Här är en länk till Stenas Youtubefilm om hur det går till när bilarna återvinns: Film
 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

  • Du kommer till oss med din gamla trötta bil. Om bilen inte går att köra eller är avställd kan du ringa oss så ombesörjer vi att bilen blir hämtad.
  • Den gula delen av registreringsbeviset måste du ha med dig och skriva under.
  • Legitimation krävs. Fullmakt om du kommer som ombud.
  • Du får ett mottagningsbevis. Det ska du alltid kräva om du lämnar bilen till skrot.
  • Bilen skrotas först när alla vätskor är tömda vilket ska ske inom en månad från mottagandet.
  • Har du fordonsskatt att få tillbaka kommer den direkt till dig. Mottagningsbeviset garanterar detta.
  • På transportstyrelsens hemsida kan du kolla dina biluppgifter: Länk
  • OBS: En bil fullastad med gamla hjul och skräp kan medföra en kostnad.

CERTIFIERING

Eskilstuna Bildemontering AB är certifierat enl. branschcertifieringssystemet som bygger på ISO 9001:2000 och ISO 14001. För att göra certifieringen mer värdefull har även krav kopplat till arbetsmiljö och brandskydd inarbetats i standarden..